Loading...
Προτάσεις Καινοτομίας2016-12-27T14:33:49+00:00

Η «ΚΕΡΑΣ – Πολιτισμός & Ανάπτυξη», στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, έχει σχεδιάσει, εξειδικεύσει και αναπτύξει μια σειρά από καινοτόμες προτάσεις δομών και ενεργειών, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της υποστήριξης και του management στον Τομέα του Πολιτισμού και αποτελούν «εργαλεία» ανάπτυξης. Οι καινοτομίες αυτές μπορούν να συμβάλουν στην ευρύτερη δικτύωση και προώθηση του τοπικού πολιτιστικού δυναμικού, καθώς και στην ενίσχυση της ενδογενούς πολιτιστικής ανάπτυξης. Ολες οι καινοτομίες αυτές είναι συμβολαιογραφικά κατοχυρωμένες, ως γνήσια προϊόντα πνευματικής δημιουργίας.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Το κύριο και καθοριστικό στοιχείο του προγραμματικού σχεδιασμού και της εφαρμογής πολιτιστικής πολιτικής θεωρούμε πως πρέπει να είναι η διασύνδεση των προωθούμενων δράσεων με στόχο τη δημιουργία ενιαίων, λειτουργικών και στοχευμένων πολιτιστικών δικτύων, σε όλη τη περιφέρεια, στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού.

Η συγκρότηση περιφερειακών πολιτιστικών δικτύων αποτελεί μια καινοτόμα πρόταση της «ΚΕΡΑΣ – Πολιτισμός & Ανάπτυξη», η οποία στοχεύει στη διατήρηση και αξιοποίηση της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας και πολυμορφίας, καθώς και την ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών. Τα «πολιτιστικά δίκτυα» αποσκοπούν στην δημιουργία συνθηκών για την εφαρμογή «διαπολιτισμικής διακυβέρνησης», ενός τρόπου διακυβέρνησης ο οποίος θα στηρίζεται στη συμμετοχικότητα, θ’ αξιοποιεί και θ’ αναπτύσσει περαιτέρω τις ικανότητες, θα μαθαίνει από τις πρακτικές αλλά και θα τις εμπλουτίζει, θα ορίζει χώρους και τρόπους διαβούλευσης και συνδιαλλαγής και θα έχει ένα ευρύ ορίζοντα δράσης.

synergyx200

Η διαπολιτισμική διακυβέρνηση οδηγεί τις τοπικές κοινότητες και κοινωνίες να αξιοποιούν πλήρως το εύρος των πολιτιστικών αγαθών και να καρπώνονται τη συνεισφορά του κάθε αγαθού στην τοπική ανάπτυξη, επιτυγχάνοντας παράλληλα την κοινωνική συνοχή.

localculturex200

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»©

Εχοντας διαγνώσει το έλλειμμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον σχεδιασμό, στη διαχείριση και στην υλοποίηση συνεκτικών δράσεων στον τομέα της πολιτιστικής «παραγωγής», αξιολογώντας παράλληλα την Εθνική αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενιαίας πολιτιστικής ταυτότητας, η «ΚΕΡΑΣ – Πολιτισμός & Ανάπτυξη» πρότεινε τη σύσταση Οργανισμού με σκοπό την κάλυψη αυτής ακριβώς της ανάγκης. Σκοπός του Οργανισμού θα είναι η ανάδειξη και η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού δυναμικού της χώρας, μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και η οργάνωση και προβολή της «Εθνικής Πολιτιστικής Ταυτότητας» στο πλαίσιο της σχετικής πολιτικής που καθορίζεται από την Πολιτεία. Εχουμε εκπονήσει το Επιχειρηματικό πλάνο του Οργανισμού (και την προτεινόμενη Οργανωτική του Δομή) και έχουμε τεκμηριώσει την αναγκαιότητα σύστασής του.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ©

Η «Πολιτιστική Θερμοκοιτίδα» είναι μια καινοτόμος δομή στην κατεύθυνση της πολιτιστικής ανάπτυξης. που εμπνεύστηκε και σχεδίασε η εταιρεία μας και η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως ο μηχανισμός οργάνωσης, προώθησης, δικτύωσης, προβολής, ενίσχυσης, υποστήριξης των πολιτιστικών δημιουργών κάθε τόπου, να αποτελέσει δηλαδή των «καταλύτη» της αναπτυξιακής προοπτικής του τόπου μέσω του πολιτιστικού προϊόντος.

Η «Πολιτιστική Θερμοκοιτίδα» είναι μια ολιστική λειτουργική προσέγγιση βασιζόμενη στη λογική της δικτύωσης, των συνεργειών και της «ολόπλευρης» αξιοποίησης των «πόρων».

Η «Πολιτιστική Θερμοκοιτίδα» απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε νεοφυείς (start up) πολιτιστικές και δημιουργικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής και μεγέθους.

cultural-incubatorx200

graphx200

ΔΕΙΚΤΗΣ CULTURAL GROWTH INDEX (CGI-20)©

Ο Δείκτης CGI-20 είναι ένας δείκτης περιφερειακής εμβέλειας, ο οποίος σχεδιάστηκε για να αντιπροσωπεύει τη συνολική διακύμανση του ετήσιου κύκλου εργασιών επιλεγμένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Τομέα της Πολιτιστικής δημιουργίας και μπορεί να αποτελέσει κριτήριο αξιολόγησης της εφαρμοζόμενης πολιτικής στον τομέα της καλλιτεχνικής δημιουργίας και του πολιτισμού γενικότερα.

UNDEROCK FESTIVAL©

Το UNDEROCK FESTIVAL ξεκίνησε το 2014. Είναι η πρώτη οργανωμένη και συστηματική απόπειρα διοργάνωσης και καθιέρωσης ενός μουσικού – συναυλιακού φεστιβάλ στην Πελοπόννησο, προέκυψε δε από την ανάγκη δημιουργίας ενός σταθερού θεσμού, ο οποίος θα αναδεικνύει το μουσικό και το δημιουργικό – συνολικά – δυναμικό της Περιφέρειας.

Μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη διοργάνωση και του 2ου UNDEROCK FESTIVAL το καλοκαίρι 2015 στο Παράλιο Αστρος, εξελίσσεται σε έναν μόνιμο ετήσιο θεσμό και φιλοδοξεί να καθιερωθεί – μεσοπρόθεσμα – ως το μεγαλύτερο «εκτός των τειχών» καλλιτεχνικό γεγονός της χώρας.

underock-400x200

Μέσα από το UNDEROCK FESTIVAL στοχεύουμε στο να φέρουμε στο προσκήνιο κάθε ενεργό και δημιουργικό κύτταρο / σχήμα της μουσικής σκηνής της Περιφέρειας Πελοποννήσου και όχι μόνο. Επίσης, έχουμε σχεδιάσει το UNDEROCK FESTIVAL έτσι ώστε να εξελιχθεί στην μεγαλύτερη «πλατφόρμα» ανάδειξης και προώθησης της σύγχρονης καλλιτεχνικής δραστηριότητας (video art, ζωγραφική, θέατρο, φωτογραφία κ.ά.).

agamamnon_maskx200

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ–
ΚΕΝΤΡΟ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ©

Το «Φεστιβάλ Μυκηναϊκού Πολιτισμού» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων για την ανάδειξη του Μυκηναϊκού Πολιτισμού. Προτείνεται να γίνει στην Αργολίδα, δεδομένου ότι στην περιοχή βρίσκονται και τα περισσότερα, τα σπουδαιότερα και τα πλέον προβεβλημένα κέντρα της περιόδου αυτού (Μυκήνες, Τίρυνθα, Μιδέα).

Η ανάδειξη στοιχείων – μέσα από τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ – που θα αναφέρονται στην κοινωνική οργάνωση, στα λατρευτικά έθιμα, στις τεχνικές εφαρμογές, στις εμπορικές δραστηριότητες και γενικά σε κάθε πτυχή του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, συντείνει στην βαθιά και ουσιαστική κατανόηση του Μυκηναϊκού Πολιτισμού εν συνόλω και στη συμβολή του στη γενικότερη διαμόρφωση της Ελληνικής ταυτότητας.

Καθοριστικής σημασίας είναι και η συνέργεια του δικτύου με τοπικές αλλά και εθνικές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, καθώς και με τις περιφερειακές προτεραιότητες στον τομέα του τουρισμού.

Η ευρεία χρήση τεχνολογικών εργαλείων και εφαρμογών στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα βοηθήσει στην βαθύτερη και καλύτερη κατανόηση των αρχαιολογικών δεδομένων μέσω της διαδραστικής ενεργοποίησης των επισκεπτών.

Στόχος του Μυκηναϊκού Φεστιβάλ Αργολίδας είναι να λειτουργήσει ως θεσμός υποστήριξης και ενίσχυσης του πολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των λαών, καθώς και της Επιστήμης και της Τέχνης στην Αργολίδα, στην Πελοπόννησο, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Απώτερος, στρατηγικής σημασίας, στόχος του Προγράμματος είναι η σύσταση και λειτουργία Κέντρου Μυκηναϊκών Σπουδών. Βασικός στόχος θα είναι η συγκέντρωση και διαχείριση των τεκμηρίων κάθε είδους και τύπου (αρχεία, βιβλία, άρθρα, σχέδια, φωτογραφίες, αντικείμενα και άλλο υλικό) που αφορούν στην Μυκηναϊκή περίοδο. Το Κέντρο Μυκηναϊκών Σπουδών θα έχει συνολικά την αρμοδιότητα της επιστημονικής τεκμηρίωσης και πιστοποίησης των ζητημάτων που σχετίζονται με τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό, θα διαθέτει αρχείο, βιβλιοθήκη, θα λειτουργεί χώρους μελέτης και διοργάνωσης σεμιναρίων και διαλέξεων και – μεταξύ άλλων –θα έχει την ευθύνη λειτουργίας του Φεστιβάλ.